Vill du nå den bästa kompetensen?

Mångfald
är svaret!

"Not only is diversity recruitment the right thing to do,
it is the smart thing to do."

Bild

Utvärdera

Vår tjänst grundar sig i ett test där du får möjlighet att beskriva ditt företags dagsläge.

Analysera

Från testet analyseras sedan dina svar och ger en mognadsmätning av ditt mångfald idag.

Utveckla

Utifrån ditt resultat får du sedan konkreta tips på hur du kan arbeta vidare för att nå dina mål.

Vår tjänst

Med hjälp av vår mognadsmätning kan du få en tydlig inblick i hur ditt företag presterar kring mångfald.
Vi ger dig sedan konkreta tips på hur du kan attrahera,
rekrytera och bibehålla de tre målgrupperna kvinnor, unga (20-30år)
och utlandsfödda på bästa sätt.
Allt detta för att du ska få möjligheten och verktygen att rekrytera
den bästa kompetensen på marknaden.
Studier har visat att mångfald i projektteam bland annat kan leda till
högre innovation, ökad kreativitet och produktivitet,
bättre beslutfattande och högre vinster.

Så vad väntar du på?
Utveckla ditt företag redan idag!

bild

Såhär skulle ditt resultat kunna se ut

bild

Om oss

Vi är fem stycken studenter från Mittuniversitetet som studerar vårt sista år på Civilingenjör respektive Högskoleingenjör.

I en innovationskurs som vi läst tillsammans fick vi uppdraget att ta fram ett mognadstest som gör det möjligt för företag att mäta sin kompetens i att attrahera, rekrytera och bibehålla kategorierna kvinnor, unga och utlandsfödda.

Resultatet av detta blev MFALD ett företag som erbjuder dig verktygen du behöver för att rekrytera den bästa kompetensen på marknaden och få större konkurrenskraft mot liknande arbetsgivare.